Muziekles

De Muziekhof zoekt steeds naar een geschikte aanpak die past bij het kind, de jongere of de volwassene.

Lesmogelijkheden

  • Blokfluitles voor kinderen van  6-12 jaar.
  • Pianoles en keyboardles voor kinderen van 6-12  jaar.
  • Oriënterende muziekles: Voor het jonge kind: 4-6  jaar. We gaan spelenderwijs zingen, instrumenten verkennen, muzikale spelletjes doen en  bewegen. Het gaat hierbij vooral om het plezier en het verkennen van muziek.

De lessen zijn zowel individueel als in groepsverband mogelijk, afhankelijk van de locatie, vragen en mogelijkheden. De Muziekhof werkt ook op locatie. 

Aangepaste muziekles
Dit is muziekles op maat voor kinderen en volwassenen, die graag muziek willen leren maken of een muziekinstrument willen leren bespelen, maar geen aansluiting vinden bij het regulier muziekonderwijs. Dit kan het gevolg zijn van een handicap, een beperking of een stoornis.
(Je kunt hierbij denken aan autisme, ADHD, een verstandelijke beperking enz.).  Leerlingen beleven vaak meer plezier aan aangepaste muzieklessen en bereiken een ander resultaat dan in het reguliere muziekonderwijs.

Bij de Muziekhof staat de leerling centraal en worden de lessen aangepast aan het niveau en de verwachtingen van de leerling. De les is naar wens uit te breiden met spel (drama) beweging en dans. 

We werken vooral vanuit de mogelijkheden van de leerling.

Leeftijd
Kinderen van 4-12  jaar en verstandelijk of meervoudig beperkte mensen van alle leeftijden.

Tarieven 
Klik hier