Muziektherapie

Wat is muziektherapie
Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen binnen een therapeutische relatie gehanteerd worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Bron: Beroepsprofiel van de muziektherapeut ©  NVvMT15 mei 2009

Hoe werkt muziektherapie
De beleving staat centraal in de muziektherapie. Tijdens de therapie maak je zelf muziek door op een instrument te spelen of te zingen en/of je luistert naar muziek. Vooral bij kinderen wordt ook beweging, dans en spel/drama ingezet, voor zover dit aansluit bij de behoefte.
Je hoeft geen muzikale vaardigheden of kennis te hebben. 
De werkvormen, die tijdens de behandeling worden gebruikt, zijn gericht op het emotionele, het sociale, het cognitieve, het gedragsmatige en het fysieke gebied.

Waarom muziektherapie
Er kan sprake zijn van communicatieproblemen, het moeite hebben met het maken van contact, een negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, concentratieproblemen, het moeilijk kunnen omgaan met emoties als angst, agressie, boosheid, verdriet, faalangst, onzekerheid, er zijn problemen met het ontbreken van structuur, of er is een vraag tot het leren van sociale vaardigheden.

Wat kun je bereiken met muziektherapie

 • Het bevorderen van contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Beter omgaan met emoties en met grenzen
 • Het verstevigen van je gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Stressvermindering door muziek
 • Structuur leren aanbrengen in het eigen handelen
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Het  creëren van ruimte voor rouw en het verwerken van verlies
 • Vergroten van de concentratie
 • Het bevorderen van samenspel en spelplezier
 • Spraak- en taalmogelijkheden vergroten
 • Verbetering van de coördinatie van handen en voeten en van de motoriek.