Voor wie

De Muziekhof richt zich op:

  • Kinderen (2-12 jaar)  met sociale, emotionele, cognitieve, gedragsmatige of fysieke problematiek (o.a.  kinderen met ASS, AD(H)D, ODD en spraaktaalproblematiek ).
  • Kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.
    Over het algemeen  gaat het hierbij om mensen met een verstandelijke   en/of meervoudige beperking.
  • Mensen met PGB, zowel kinderen als volwassenen, die vanuit muziek begeleiding wensen.
  • Doelgroepen muziekles.
  • Doelgroepen muziekcursus.

De Muziekhof staat garant voor maatwerk en plezier.