Een veilige plek om via muziek je ontwikkelingskansen te vergroten

De Muziekhof kent vele muzikale wegen. Al spelend, zingend en luisterend ga je beter functioneren op het emotionele, gedragsmatige, cognitieve en motorische gebied. Vanuit ieders eigenheid wordt op speelse en plezierige wijze contact gemaakt.

Muziektherapie heeft een positief effect op:

 • contact maken en communicatie
 • zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • het uiten en hanteren van emoties
 • sociale vaardigheden
 • stressvermindering door muziek. Klik hier
 • concentratie
 • motoriek
 • ervaren van vrijheid, openheid en vreugde

Hoe werkt de Muziekhof
Muziek is een krachtig middel. Je ervaart dit door samen instrumenten te bespelen, te zingen en te luisteren. Muziek raakt je gevoelsmatig, brengt je tot expressie en ontspant, het brengt je in beweging of laat je juist verstillen. Je hoeft hiervoor geen muzikale vaardigheden of kennis te hebben. Ook kan gebruik gemaakt worden van spel (drama), beweging en dans. De Muziekhof heeft jarenlange ervaring en expertise op dit gebied.

Verder biedt de Muziekhof

Voor wie
De Muziekhof werkt individueel of in groepen voor:

 • kinderen met problemen op het sociale, emotionele, cognitieve, gedragsmatige en motorische gebied (denk bijvoorbeeld aan ASS, AD(H)D, ODD, spraaktaalproblemen)
 • mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke  beperking
 • mensen met dementie
 • jongeren en volwassenen met ASS

Mocht u meer informatie willen hebben over deze of andere mogelijkheden:
Neem gerust contact met mij op en/of vraag een (gratis) kennismakingsgesprek aan.