Begeleiding en specialistische begeleiding en vergoeding

Sinds 2015 is de WMO-Jeugdwet ingegaan, de aanmelding o.a voor licht verstandelijk gehandicapten en verstandelijk gehandicapten (LVG/VG) en Jeugdzorg cliënten gaan via het sociale wijkteam en/of de huisarts en de praktijk ondersteuner huisarts (POH). De vergoeding voor deze behandeling/ begeleiding vindt na indicatie plaats door de gemeente.

Specialistische begeleiding
Hiervoor is vergoeding voor een muziektherapeutische behandeling mogelijk als deze deel uitmaakt van een andere behandeling door een BIG geregistreerd therapeut ( psycholoog, psychotherapeut of psychiater.) Deze opent dan een DBC ( Diagnose Behandel Combinatie) Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor muziektherapie (vaktherapie) deel uit maken van de behandeling.

Wanneer u of uw kind wordt doorverwezen via de huisarts en/of het wijkteam, stellen zij de indicatie voor specialistische begeleiding of begeleiding vast ( vanuit de WMO-Jeugdwet of de WMO). De tijdsduur ( kort, middellang en lang) en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld.

Begeleidingsdoelen 
zijn bijvoorbeeld: Problematiek als faalangst, moeite met grenzen en negatief zelfbeeld.

PGB: Individuele begeleiding
Deze is aan te vragen via het sociale wijkteam en wordt gefinancierd door de gemeente. Doelen zijn bijvoorbeeld: herstellen van het geloof in eigen kunnen, autonomie en zelfmanagement.